Ana sayfa Kadın Anne Çocuk Çocuklar Neden Yemek İstemez? Yemek Yemeleri İçin Neler Yapılmalı?

Çocuklar Neden Yemek İstemez? Yemek Yemeleri İçin Neler Yapılmalı?

17
PAYLAŞ

ÇOCUĞUNUZ NEDEN YEMEK YEMİYOR?

Anneler ekseriya çocuklarının iştahsızlığından şikâyet ederler. Önlerine konan yemeği bir türlü yemeyen, etrafında yemek yemesi için yapılan bir sürü hareketlere rağmen, bir iki lokmadan sonra huysuzluklarla yemeği önünden iten çocukların sayısı pek fazladır.

Acaba çocuğunuz neden yemek yemez?

Ortada sizi ürkütmesi lâzım gelen bir tehlike var mıdır? Ehemmiyetle belirtmek gerekir ki, çocuğun yemek yememesi bahsinde hiç bir tehlike yoktur. Bu gibi vakaların dörtte birine çocukların muayyen zamanlarda iştahlarının kesilmesi sebep olur.

Büyükler gibi, aynı yaştaki çocukların da yiyecekleri gıda miktarının aynı olması lâzım gelmez. İri yapılı çocuklar daha çok gıdaya ihtiyaç gösterirler. Bunun aksi de mümkündür. Ufak yapılı bir çocuk, fazla kuvvetli olabilir ve sarfettiği enerji mukabilinde çok gıda alır. Bir çocuğun her gün yediği yemek miktarı da birbirinden farklıdır. Bunun sebebi, o günlerde çocuğun inkişafının bir yavaşlama devresi geçirmesidir. Eğer bu devir geçerse, çocuğa hiç bir zarar vermez.

Umumiyetle 14 -15 ay arasındaki çocuklarda iştahsızlık görülür. Bir iki gün gibi kısa bir müddet için iştahını kaybeden çocuklara, bunu inkişaf ederken geçirdiğini düşünül, zorla yemek yedirmeğe kalkmamalıdır. Eğer bu devrede zorla yemek yedirilirse, çocuk kendisine gösterilen alâkadan hoşlanacak ve her zaman devam ettirmek isteyecek, bunu huy edinecektir.

İŞTAHI AZALTAN SEBEPLER

Fakat ortada çocuğun iştahım azaltan sebepler de olabilir. İki, üç aylık bebeğe unlu gıdalar verilirse yutmayı henüz öğrenmediği için yemek istemez. Hastalık başlayacağı zaman iştah kapanır. Diş çıkarmaları iştahı keser. Fakat bu bir iki günlük veya haftalık meseledir. Çocuk ondan sonra tekrar düzelir. Bu arada zorla yemek yedirmek için sarf edeceğiniz gayretler boşunadır. Unutmayınız ki, çocuğun iştahının kesilmesi, normal zamanda onun ne kadar yemek yediğini meydana çıkaracaktır. Fazla üzerine düşmemeniz faydalıdır. Aksi hareket ederseniz, çocuğunuz âsi olur. Bilhassa sevmediği şeyleri zorla yedirmenıeğe dikkat etmelisiniz.

Üzülmeyiniz! Maksat çocuğunuzun her gün aynı gıdayı alması değil, bir ay içinde alması lâzım gelen gıdayı alıp muvazenesini kaybetmemesidir. Çocuğa yemek yemesi için bol vakit bırakın. Lokmaları ağzına tıkıştırmayın. Yedirirken neşeli şeylerden bahsetmek iştah üzerinde çok tesir eder.

Muntazam bir sofrada verilen yemekle, mutfakta yemek pişirirken yedirilen yemeğin birbirinden ne kadar farklı olduğu gerçektir. Çocukları her zaman aynı yerde yedirmelidir.

ÇOCUKLARI SOFRAYA OTURTMALI MI?

Bu suale büyük çocuklar için «evet» demelidir. Küçüklerin umumiyetle 6 yaşına kadar olan çocukların yalnız daha iyi yemek yedikleri görülür. Yemek geç yeniyorsa, çocukları bekletmek doğru değildir.

Birçok anne ve babalar çocuklarla yemek yerken küçüklerin her hareketine karışırlar. Unutmamalı ki, yemek sofrası çocuğu azarlamak, cezalandırmak, kusurlarını söylemek yeri hiç değildir.

Yemeklerden önce çocuğa bir şey vermeyiniz. Pek az bir şey bile iştahı kapar.

İŞTAHSIZ ÇOCUK

Çocukların birdenbire yemek yemez oluşundan veya güçlükle yemek yemesinden bütün anneler şikâyetçidir.

«Acaba neden yemiyor?». Buna benzer suallerin cevaplarını inceleyelim:

İştah ile acıkma arasında ne fark vardır?

Acıkma vücudun gıdaya ihtiyaç duyduğunu gösterir. İştah ise gıdaya ihtiyaçla beraber, gıdadan zevk almadır. Normal olarak sıhhatli çocuğun iştahı yerindedir. Fakat zorla yemek yedirildiği veya herhangi bir şekilde yemek saati sıkıntılı bir hale sokulduğu zaman bütün iştahını kaybeder.

İştahsızlığın başlıca sebebi nedir?

Sâri haftalıklar, boğaz ağrısı, kulak, mide rahatsızlıkları başlangıçlarında ve devam ettikleri müddetçe iştahın bozulmasına sebep olabilirler. Ateşi olan çocuk nadiren yemek ister. Çoğu zaman hastalık geçtikten sonra da iştahsızlık bir müddet devam eder. Barsak solucanları da; iştahsızlığa sebep olabilir. Aynı zamanda acıyan diş etleri, ağız yaraları, çürük dişler çiğnemeyi zorlaştırdıkları için çocuğun bütün gıdayı reddetmesine sebep olurlar.

İlâçlarla iştaha yardım edilebilir mi?

En iyi ilâç, temiz hava, açık havada oyun, rahat uyku, sakin bir muhit, dengeli bir yemek rejimidir.

B vitamini iştahı açar. Bu vitamini yeşil yapraklı sebzeler, süt, et ve ciğerle temin edebilirsiniz.

Çocuk normal miktar yemeği de reddederse ne yapmalıdır? Çocuğu istediği kadar yemekte serbest bırakın. Yemek aralarında bir miktar meyva, meyva suyu ve su verin. Fakat vakitsiz yemek vermekten sakıma. Yemek zamanında ise, çocuğu hiç zorlamayın, sakin durun. Hiç bir zaman evvelki yemeği de yemediğini hatırlatıp azarlamayın. Çocuk nasıl olsa unutmuştur. Siz hatırlatınca yine yememeğe kalkışır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here